Vameş

Vameşul era persoana care aduna taxele şi impozitele.
Unii dintre ei cereu oamenilor taxe mai mari decât trebuia, îmbogăţindu-se pe nedrept.

Vechiul Testament

Vechiul Testament sau Legea Veche este prima parte a Bibliei.
Este format din 39 de Cărţi.
Se referă la crearea lumii de către Dumnezeu şi purtarea Sa de grijă.
Conţine şi învăţăturile şi profeţiile descoperite oamenilor prin Moise şi prin prooroci, până la naşterea lui Hristos.
Este prezentată şi istoria poporului Israel.


Vohodul Mare

Vohodul Mare (sau Ieşirea Mare) este unul dintre cele mai importante momente din cadrul Sfintei Liturghii. Este momentul când preotul iese din Altar, în faţa credincioşilor, ţinând în mâini Potirul cu Cinstitele Daruri.
Atunci el rosteşte rugăciuni pentru toţi creştinii vii şi adormiţi.

Are loc după cântarea Heruvicului.