Sărindar

1.  Sărindar înseamnă pomelnic dat la biserică pentru 40 de Liturghii consecutive.
De obicei se dă la început de post.
Se dă la acele biserici unde are loc zilnic Sfânta Liturghie (în perioadele de post), sau la mânăstiri (unde această slujbă se face zilnic).
Se scriu atât vii, cât şi morţi.

“Sarinda”  înseamnă în greceşte “patruzeci”.

2. Sărindar înseamnă  cele 40 de Liturghii consecutive, care se fac în biserică.

Liturghie

Liturghia este slujba cea mai importantă, în care se reactualizează Jertfa lui Hristos de pe Cruce.
Hristos se jertfeşte în mod tainic pe masa Altarului, la fiecare Sfântă Liturghie.
Vinul şi pâinea din Potir se transformă în mod real,  în Trupul şi Sângele lui Hristos, prin coborârea Duhului Sfânt invocat de preoţi.
Acest important moment are loc imediat după rostirea Crezului, când la strană se cântă “Pe Tine te lăudăm”.
Imediat după Sfântă Jertfă urmează Axionul Maicii Domnului, rugăciune de supravenerare a Sfintei Fecioare.
În timpul acestui măreţ imn, bat clopotele bisericii.

Anaforaua

Anaforaua este rugăciunea centrală a Liturghiei, care începe imediat după Crez, atunci când se dă îndemnul “Sus să avem inimile!”
Anaforaua este rostită de preot în Altar, cu voce tare sau în gând. Preotul face rugăciuni speciale de mulţumire şi de cerere pentru toţi credincioşii vii şi adormiţi. Dintre acestea cea mai importantă este rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt peste Cinstitele Daruri, în scopul prefacerii lor în Trupul şi Sângele lui Hristos.