Acoperamantul Maicii Domnului

Acoperământul Maicii Domnului înseamnă ocrotirea pe care o dă Maica Domnului, oamenilor care o cinstesc.

Acoperământul Maicii Domnului înseamnă şi acoperământul luminos cu care Sfânta Fecioara Maria a acoperit poporul care se ruga în biserica din Vlaherne.

Există și rugăciunea numită “Acatistul Acoperământul Maicii Domnului”, care este de mult ajutor.

Izvorul Tamaduirii

Este o sărbătoare a Maicii Domnului, izvorul milei şi a vindecărilor.
Maica Domnului i-a descoperit Împăratului Leon un izvor cu apă vindecătoare. Un orb care a băut din acea apă a dobândit imediat vederea. Împăratul a construit în acel loc o biserică. Acolo s-au făcut de-a lungul anilor multe vindecări de boli grele, precum şi alte [….]

Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului se sărbătoreşte la 21 noiembrie. Este Praznic împărătesc.

La vârsta de trei ani, Prunca Maria este adusă la biserica Templului din Ierusalim, de către părinţii ei. Aceştia făgăduise că dacă vor avea un copil îl vor închina lui Dumnezeu.

A fost întâmpinată la intrare de profetul Zaharia. Ea a urcat cu multă uşurinţă şi bucurie scările (multe) Templului. Zaharia, în chip minunat, a profeţit că fecioara era aleasă pentru o misiune sfântă, deosebită pentru creştinătate: a dus-o în Sfânta Sfintelor, unde intra doar arhiereul o singură dată pe an.

Aici ea petrece 12 ani, în multă rugăciune, post şi viaţă sfântă. Se îndeletnicea, alături de celelalte fecioare din Templu, mai ales cu lucrul de mână. Cel mai mult timp îl petrecea în Sfânta Sfintelor, în neîncetată rugăciune şi cugetare de Dumnezeu. Acolo, în fiecare zi, venea Arhanghelul Gavriil şi îi aducea hrană cerească.

Acatist

1. Acatistul este o rugăciune de laudă, adresată unui anumit sfânt, Maicii Domnului, sau lui Dumnezeu. Se citeşte mai ales în zilele când sunt sărbătoriţi aceştia, dar se poate citi şi în orice altă zi.
Acatistul este alcătuit din 12 parti, fiecare având un Condac şi un Icos.
Primul Acatist care a fost compus, a fost adresat Maicii Domnului, ca mulţumire pentru ajutorul şi minunile săvârşite de Ea.
Această rugăciune se citeşte de obicei stând în picioare.

2. Acatist mai înseamnă şi pomelnic pentru cei vii, care este citit de către preot .

Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului înseamnă trecerea de la viaţa pământescă la cea cerească a Sfintei Fecioare Maria.
Se sărbătoreşte în fiecare an în ziua de 15 august.
Sărbătoarea se mai numeşte Sfânta Maria Mare.

Cu trei zile înainte, Maica Domnului a fost înştiinţată de Hristos (prin Arhanghelul Gavriil), că o va lua de la pământ la cele mai presus de ceruri. Auzind aceasta, Fecioara s-a pregătit pentru plecare: s-a rugat îndelung, şi-a luat rămas bun şi iertare de la cei apropiaţi, şi-a pregătit camera şi sicriul.

Domnul Hristos, înconjurat de cete de îngeri, a venit şi a luat la Cer, în Împărăţia Sa, cu mare cinste şi cuviinţă dumnezeiască, sufletul şi trupul Maicii Sale.

Printr-o minune dumnezeiască, au fost aduşi pe nişte nori  Sfinţii Apostoli ca să-şi ia rămas bun şi de la aceştia. Doar Toma a lipsit. În timp ce venea, a văzut pe Maica Domnului, în văzduh, cum se suia spre cer, dar nu a crezut că este adevărat ce vede. Ca semn de mărturie Fecioara Maria i-a dat lui Toma omoforul ei. Ajuns la  înmormântare prea târziu, Toma a rugat pe cei care încă se mai aflau în jurul mormântului, să îl deschidă , ca măcar să o vadă şi el. Au deschis mormântul, dar trupul deja nu se mai afla acolo. Fecioara a fost luată la ceruri şi cu sufletul, dar şi cu trupul său cel sfânt, după cum se cuvenea, fiind maica lui Dumnezeu.

Multe vindecări de boli grele s-au făcut lângă sicriul Ei, celor care au cinstit-o cu evlavie.
Însă cei care au vrut să ajungă lângă sicriu, cu intenţii rele, nu au reuşit, căci au orbit pe loc. Înainte de îngropare, un iudeu (Atonie) s-a apropiat de sicriul Fecioarei, cu gând rău, ca să îl răstoarne. Atunci i s-au lipit mâinile de sicriu şi i-au fost tăiate (în mod nevăzut). A scăpat doar după ce a cerut iertare.

La înmormântarea Fecioarei a fost tânguire mare şi plânset mult. Înainte de a pleca Maica Domnului i-a încredinţat pe toţi că nu îi va părăsi, ci se va ruga mereu la Fiul ei pentru toată lumea. Şi pe toţi care se vor ruga ei cu credinţă, îi va ajuta şi îi va ocroti.

Tradiţia Bisericii ne confirmă faptul că Maica Domnului a fost luată de către Fiul Ei, la Ceruri, în Împărăţia lui Dumnezeu. Ea este solitoarea noastră către Domnul. La Judecata Universală, Maica Domnului va mijloci iertare pentru cei care au cinstit-o în viaţa lor.