Sfântul Spiridon

Sfântul Ierarh  Spiridon ajută pe oricine i se roagă cu credinţă. Vindecă bolile, mijlocind la Dumnezeu iertarea păcatelor celor bolnavi. Încă din timpul vieţii a făcut multe minuni. A prefăcut un şarpe în aur, ajutând pe săracul care i-a  cerut milă, a vorbit cu femeia care murise, a vindecat multe boli grave. La Sinodul I Ecumenic, a arătat cum cărămida este compusă în acelaşi timp din foc, din apă şi din lut, explicând printr-o minune, unitatea şi în acelaşi timp diversitatea Sfintei Treimi. O altă minune deosebită este cea cu caii. Moaştele sale se află în Insula Corfu din Grecia şi sunt făcătoare de minuni. De multe ori chiar dispar din raclă, pentru a merge în ajutorul celor care îl cheamă cu dinadinsul, şi se întorc calde, iar încălţămintea este tocită şi plină de pământ şi iarbă. O mică parte din sfintele sale moaşte se află şi în Bucureşti, la Catedrala care îi poartă numele.

Sfânta Muceniţă Filofteea

Sfânta Muceniţă Filofteea a fost o fecioară foarte milostivă şi credincioasă. Rămasă orfană de mică, a suferit multe prigoniri din partea mamei vitrege, pe care le-a răbdat, fără cârtire. A fost ucisă de tatăl ei, om rău şi necredincios, care nu suporta să o vadă dând milostenie la săraci.

Atunci când a fost omorâtă a avut loc o minune, căci trupul ei cel sfânt a fost înconjurat de o puternică lumină cerească. Ea nu a putut fi ridicată de la pământ, până când nu i s-a promis că vor fi duse sfintele sale moaşte la Mânăstirea Curtea de Argeş.

Sfintele sale moaşte sunt făcătoare de minuni. Ea mijloceşte pentru toţi cei aflaţi în suferinţe şi necazuri. Rugăciunile ei sunt bineprimite de Dumnezeu.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului se sărbătoreşte la 21 noiembrie. Este Praznic împărătesc.

La vârsta de trei ani, Prunca Maria este adusă la biserica Templului din Ierusalim, de către părinţii ei. Aceştia făgăduise că dacă vor avea un copil îl vor închina lui Dumnezeu.

A fost întâmpinată la intrare de profetul Zaharia. Ea a urcat cu multă uşurinţă şi bucurie scările (multe) Templului. Zaharia, în chip minunat, a profeţit că fecioara era aleasă pentru o misiune sfântă, deosebită pentru creştinătate: a dus-o în Sfânta Sfintelor, unde intra doar arhiereul o singură dată pe an.

Aici ea petrece 12 ani, în multă rugăciune, post şi viaţă sfântă. Se îndeletnicea, alături de celelalte fecioare din Templu, mai ales cu lucrul de mână. Cel mai mult timp îl petrecea în Sfânta Sfintelor, în neîncetată rugăciune şi cugetare de Dumnezeu. Acolo, în fiecare zi, venea Arhanghelul Gavriil şi îi aducea hrană cerească.

Sfântul Mucenic Mina

Sfântul Mucenic Mina este ajutătorul celor nedreptăţiţi, a celor păgubiţi, precum şi a tuturor celor care i se roagă cu credinţă. Se sărbătoreşte pe 11 noiembrie.

Sfintele sale moaşte sunt făcătoare de minuni. Una dintre minunile bine cunoscute este aceea că sfântul Mina a readus la viaţă şi a refăcut trupul tăiat în bucăţi al unui creştin.

O parte din sfintele sala moaşte se află şi în Bucureşti, la biserica ce îi poartă numele.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, se serbează în fiecare an la 26 octombrie.
Se numeşte Izvorâtor de mir pentru că din sfintele sale moaşte a curs mir frumos mirositor şi vindecător de boli.

În viaţa pământească el a avut înalta dregătorie de proconsul, în Împărăţia lui Maximian. Dar la vreme de încercare a credinţei, a ales să fie oştean al Împăratului Hristos, renunţând la cinstea trecătoare. A fost crunt omorât cu suliţe, în temniţă,  din porunca lui Maximian.

Acum are putere de la Dumnezeu, de a săvârşi vindecări şi alte minuni celor care i se roagă cu credinţă.
Chiar din timpul vieţii sale a făcut multe minuni.

Prin rugăciunile lui, tânărul Nestor a primit putere de a birui pe uriaşul Lie, care omora în lupte pe mulţi creştini.

Inaltarea Sfintei Cruci

Înălţarea Sfintei Cruci se serbează pe 14 septembrie, când Sfânta Împărăteasă Elena a descoperit  Crucea pe care a fost răstignit Hristos. Crucea a fost înălţată (ridicată) cu mare cinste deasupra amvonului bisericii Învierii din Ierusalim.

Crucea aceasta a fost găsită îngropată în pământ, alături de alte două cruci (ale tâlharilor  care au fost răstigniţi odată cu Hristos). Pentru că nu se ştia care dintre acestea era crucea lui Hristos, au fost atinse pe rând de o femeie care tocmai murise. Atunci când a atins-o cu Sfânta Cruce a Domnului, femeia a înviat.

De asemenea, mulţi bolnavi care s-au atins de ea au primit vindecare.

Paşte

1. Paştele, adică Învierea Domnului Hristos este sărbătoarea cea mai importantă a creştinilor. Se sărbătoreşte Învierea Domnului Hristos.
Hristos, după ce a fost Răstignit pe Cruce, a fost pus în mormânt, iar după trei zile a înviat.
El a biruit moartea şi păcatul. Oricine îi va sluji cu credinţă, va trece de la moarte, la viaţa cea veşnică şi fericită.
Paştele are loc în prima duminică cu lună plină, după 21 martie.
Slujba Utreniei Învierii şi Sfânta Liturghie se fac noaptea.

2. Paşte mai înseamnă pâinea sfinţită care se împarte credincioşilor în ziua de Paşte, la biserică.