Triodul

1. Triodul este perioada de pregătire în vederea sărbătorii Paştelui.
Triodul începe cu trei săptămâni înainte de Postul Mare, adică din Duminica Vameşului şi Fariseului, până în Sâmbăta Mare.

2. Triodul este denumirea cărţii care conţine slujbe specifice perioadei Triodului.

Saptamana Patimilor

Săptămâna Patimilor este ultima săptămâna din Postul Mare, înainte de Paşti. Se mai numeşte săptămâna Mare.
Retrăim acum ultimele zile din viaţa lui Hristos, Răstignirea şi moartea Sa, punerea în mormânt. Este o perioadă de întristare pentru suferinţa Domnului, dar şi de căiţă pentru păcatele noastre.
În acelaţi timp aşteptăm, cu nădejde şi bucurie, Învierea.

Florii

Floriile, sau Duminica Floriilor, este sărbătoarea cu o duminică înainte de Paşte. Semnifică intrarea lui Hristos în oraşul Ierusalim. Oamenii îl întâmpină pe Hristos cu cinste şi cu bucurie. Ca semn de preţuire aveau în mâini ramuri înverzite şi flori.
Mulţimea credea că Domnul va fi ales ca Împărat pământesc. Dar El, Împăratul cel veşnic, venise pentru a pătimi de voie pentru oameni. Ca să-i facă pe ei moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor, unde este fericire veşnică, netrecătoare.