Praznuire

Prăznuire înseamnă sărbătorire a unui sfânt, a Maicii Domnului, sau a unei persoane a Sfintei Treimi. Este o petrecere duhovnicescă ce are loc în biserică. Slujba cea mai importantă este Sfânta Liturghie.

Zile de praznuire a Sfantului Ioan Botezatorul

  • Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul – la 23 septembrie
  • Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – la 24 iunie
  • Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorului Domnului – la 7 ianuarie. În aceeaşi zi se prăznuieşte şi aducerea mâinii Sfântului Ioan Botezătorul la Constantinopol.
  • Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul – la 29 august
  • Întâia şi a doua aflare a Capului Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan – la 24 februarie
  • A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul – la 25 mai

Izvorul Tamaduirii

Este o sărbătoare a Maicii Domnului, izvorul milei şi a vindecărilor.
Maica Domnului i-a descoperit Împăratului Leon un izvor cu apă vindecătoare. Un orb care a băut din acea apă a dobândit imediat vederea. Împăratul a construit în acel loc o biserică. Acolo s-au făcut de-a lungul anilor multe vindecări de boli grele, precum şi alte [….]

Bunavestire

Bunavestire este o sărbătoare închinată Maicii Domnului.
Arhanghelul Gavriil îi aduce Fecioarei Maria vestea cea bună că va naşte pe Fiul lui Dumnezeu.
Este începutul mântuirii neamului omenesc.
Arhanghelul o încredinţează că zămislirea pruncului se va face prin puterea Duhului Sfânt, care se va coborî peste ea, păstrându-se astfel fecioria Mariei.
Această sărbătoare se mai numeşte Blagoveştenie. Este în Postul Paştelui, pe 25 martie.

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se săvârşeşte mai ales în Postul Paştelui. Are loc în timpul săptămânii, de obicei seara, pentru a da posibilitate creştinilor care vor să se împărtăşească, să ajuneze.
La această Liturghie creştinii se împărtăşesc cu Sfintele Daruri care au fost deja (mai înainte) sfinţite la Liturgha săvârşită în duminica respectivă.
În perioada Postului Mare, duminica se săvârşeşte Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, iar sâmbăta Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.
Slujba Liturghiei darurilor mai înainte sfinţite este compusă (în mare parte) de Sfântul Grigorie Dialogul (episcop al Romei).
Ea este împletită cu slujba Vecerniei.
Momentul cel mai important la această Liturghie este Ieşirea cu Sfintele Daruri, pentru că în potir se află deja Trupul şi Sângele lui Hristos. Preotul iese cu Sfintele Daruri din altar, în faţa credincioşilor. Este un moment solemn în care trebuie să ne rugăm în taină lui Hristos, care este viu, prezent lângă noi, chiar cu trupul  şi sângele său.

Boboteaza

Boboteaza înseamnă Botezul Domnului Hristos. El a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul la râul Iordan.
Iisus Hristos a îngăduit să fie botezat, deşi era fără de păcat.
A primit botezul pocăinţei, pentru a ne da pildă de smerenie şi ascultare faţă de Dumnezeu. Este un îndemn pentru orice om de a merge la mărturisire la preot, chiar dacă se consideră fără de păcat.

În timp ce se boteza Hristos, s-au deschis cerurile şi s-a pogorât peste El Duhul Sfânt, ca un porumbel alb, iar un glas din cer s-a auzit zicând:
“Acesta este Fiul meu întru care am binevoit!”
Prin această arătare sfântă, Dumnezeu vrea să întărească în oameni convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Sunt prezente aici persoanele Sfintei Treimi: Fiul se botează în Iordan de către Ioan, Duhul Sfânt se coboară asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar Tatăl din cer îl declară ca fiind Fiul Său.

După slujba Sfintei Liturghii, se face slujba de sfinţire a apei şi de transformare în Aghiazmă Mare.

În perioada praznicului Bobotezei (începând din ajunul Bobotezei, până la Odovanie), orice creştin poate bea Aghiazmă mare.

Sărbătoarea creştină

Sărbătoarea creştină este un eveniment deosebit prin care cinstim pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, sau pe Sfinţi.
Este o petrecere duhovnicească bine organizată, în cadrul bisericii, unde sunt invitaţi toţi credincioşii. Cea mai importantă este Sfânta Liturghie, unde Hristos din nou se naşte, se jertfeşte şi înviază pentru mântuirea oamenilor.

El însuşi a spus că va fi de faţă când sunt măcar doi sau trei, adunaţi în numele Lui. Cu cât participarea noastră este mai numeroasă, cu atât Dumnezeu va revărsa mai mult har peste oameni. Desigur, fiecare vine să-şi aducă darul lui de recunoştinţă şi de preţuire. Cele mai valoroase daruri pe care i le putem aduce lui Dumnezeu sunt inima curată şi smerită, gândul bun pentru semenii noştri şi ruga noasră pentru ei.

Există mai multe sărbători pe parcursul unui an, în care avem prilejul să vorbim mai uşor cu Dumnezeu, mai ales avându-i mijlocitori direcţi către El pe slujitorii Lui, preoţii. Avem chiar şansa de a-l primi pe Hristos în sufletele şi chiar în trupurile noastre,  prin sfânta Împărtăşanie (care este trupul şi sângele Lui).

Nu este nimeni obligat să vină la o zi de sărbătoare, dar când îndrăgeşti pe cineva, doreşti să îl întâlneşti cât mai des, chiar dacă nu vrei să îi ceri nimic. Iar el, la rândul lui, se bucură. Cu atât mai mult se va bucura Dumnezeu dacă ascultăm de El şi dacă vede că îl dorim şi îl cinstim. Iar ca să avem cele de trebuinţă, stă în puterea Lui. Şi nu doar atât, el ne va da mai mult decât vrem noi, pentru că el ne iubeşte şi ştie ce ne este de folos fiecăruia dintre noi.