Inaltarea Sfintei Cruci

Înălţarea Sfintei Cruci se serbează pe 14 septembrie, când Sfânta Împărăteasă Elena a descoperit  Crucea pe care a fost răstignit Hristos. Crucea a fost înălţată (ridicată) cu mare cinste deasupra amvonului bisericii Învierii din Ierusalim.

Crucea aceasta a fost găsită îngropată în pământ, alături de alte două cruci (ale tâlharilor  care au fost răstigniţi odată cu Hristos). Pentru că nu se ştia care dintre acestea era crucea lui Hristos, au fost atinse pe rând de o femeie care tocmai murise. Atunci când a atins-o cu Sfânta Cruce a Domnului, femeia a înviat.

De asemenea, mulţi bolnavi care s-au atins de ea au primit vindecare.

Rugăciunea

Rugăciunea înseamnă vorbirea omului cu Dumnezeu.
Ea poate fi de cerere, de mulţumire sau de laudă.
Ne putem exprima prin cuvintele noastre proprii, sau putem citi din cărţi de rugăciuni.
Ne putem ruga cu voce tare, sau în gând, înălţând mintea noastră la Dumnezeu.
Atunci când cuvintele rugăciunii pătrund şi inima, rugăciunea devine mai puternică.
Ne rugăm uneori individual, alteori în grup, sub oblăduirea unui preot, în biserică.
Ne putem ruga oricând şi în orice împrejurare.
Rugăciunea adevărată este cea făcută în numele Sfintei Treimi.
Credincioşii se roagă către Hristos, către Maica Domnului, către sfinţi şi către toate sfintele Puteri Cereşti.
Sfinţii sunt mijlocitorii noştri către Dumnezeu.
Când ne rugăm trebuie să fim împăcaţi cu semenii noştri, să îi iertăm, pentru a avea pace în suflet.

Posibilitatea de fi în comuniune cu Hristos este un mare dar dat de Dumnezeu oamenilor şi o mare cinste.

Schimbarea la Faţă

Schimbarea la Faţă a Domnului a fost văzută de  Apostolii Petru, Iacob şi Ioan, pe muntele Taborului. Au fost prezenţi acolo şi proorocii Moise şi Ilie, care vorbeau cu Mântuitorul. Aceasta s-a petrecut cu  puţin înainte de Patimile lui Hristos. A avut ca scop întărirea apostolilor în credinţa că Hristos este adevăratul Dumnezeu.
Iisus Hristos le-a descoperit lor, pentru căteva momente, o parte din Slava dumnezeirii Sale. Faţa Lui a strălucit ca soarele, cu o lumină puternică ce venea din interior . Chiar şi hainele îi devenise albe, strălucitoare. Tot atunci un nor luminos i-a învăluit şi un glas din cer s-a auzit zicând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit, în care am binevoit; de El să ascultaţi”.
Evenimentul este sărbătorit în fiecare an la data de 6 august.