Mosi

1.   Moşi înseamnă moşii şi strămoşii noştri, trecuţi la cele veşnice.
2.   Moşi înseamnă şi zilele mai importante de pomenire a celor adormiţi, precum şi pomenile făcute pentru ei.
Zile de Moşi sunt:
Moşii de primăvară, Moşii de vară (în sâmbăta dinaintea Rusaliilor), Moşii de toamnă (în prima sâmbătă din luna noiembrie) şi Moşii de iarnă (înainte de duminica lăsatului sec de carne).

Rugăciunea

Rugăciunea înseamnă vorbirea omului cu Dumnezeu.
Ea poate fi de cerere, de mulţumire sau de laudă.
Ne putem exprima prin cuvintele noastre proprii, sau putem citi din cărţi de rugăciuni.
Ne putem ruga cu voce tare, sau în gând, înălţând mintea noastră la Dumnezeu.
Atunci când cuvintele rugăciunii pătrund şi inima, rugăciunea devine mai puternică.
Ne rugăm uneori individual, alteori în grup, sub oblăduirea unui preot, în biserică.
Ne putem ruga oricând şi în orice împrejurare.
Rugăciunea adevărată este cea făcută în numele Sfintei Treimi.
Credincioşii se roagă către Hristos, către Maica Domnului, către sfinţi şi către toate sfintele Puteri Cereşti.
Sfinţii sunt mijlocitorii noştri către Dumnezeu.
Când ne rugăm trebuie să fim împăcaţi cu semenii noştri, să îi iertăm, pentru a avea pace în suflet.

Posibilitatea de fi în comuniune cu Hristos este un mare dar dat de Dumnezeu oamenilor şi o mare cinste.