Cele şapte păcate de moarte

Cele şapte păcate de moarte (sau de căpetenie) sunt:

  • mândria
  • desfrânarea
  • mânia
  • invidia
  • lenea
  • lăcomia
  • iubirea de arginţi (avariţia).