Cele zece porunci

Cele zece porunci dumnezeeşti sunt:

  1. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
  2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, să nu te închini lor, nici să le slujeşti lor.
  3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.
  4. Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o sfinţeşte pe ea.
  5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi mulţi ani să trăieşti pe pământ.
  6. Să nu ucizi.
  7. Să nu fii desfrânat.
  8. Să nu furi.
  9. Să nu faci mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.
  10. Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău.