Sfintele Daruri

Sfintele Daruri înseamnă pâinea şi vinul sfinţite în cadrul Sfintei Liturghii şi transformate în trupul şi sângele lui Hristos. În cadrul Sfintei Liturghii, pâinea şi vinul care se află în potirul de pe Sfânta Masă (în altar), se transformă în trupul şi sângele lui Hristos. Transformarea se face prin venirea Sfântului Duh (în mod tainic, nevăzut), invocat de către preot.

Din potir se împărtăşesc credincioşii, care după ce s-au spovedit, au primit de la preot îngăduinţa (dezlegarea) de a se împărtăşi.