Crucea

Crucea este semnul biruinţei contra răului şi asupra morţii. Închinându-ne ei, cinstim Patimile şi Învierea lui Hristos.

Crucea, ca obiect, a devenit sfântă prin răstignirea lui Hristos pe ea. Crucea a fost sfinţită prin sângele lui Hristos, care s-a jertfit pentru iertarea păcatelor noastre.