Dogma

Dogmele sunt adevărurile de credinţă date de însuşi Hristos şi transmise oamenilor prin Apostoli şi prin Sfinţii Părinţi.
Dogmele Bisericii Ortodoxe sunt cuprinse în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie.
Dogmele au fost reamintite şi explicate de Sfinţii Părinţi în cadrul Sinoadelor Ecumenice.