Engolpion

Engolpion este un medalion pe care îl poartă Arhiereii. Pe acest medalion este pictată icoana Mântuitorului Iisus Hristos sau a Maicii Domnului cu Pruncul în braţe.