Florii

Floriile, sau Duminica Floriilor, este sărbătoarea cu o duminică înainte de Paşte. Semnifică intrarea lui Hristos în oraşul Ierusalim. Oamenii îl întâmpină pe Hristos cu cinste şi cu bucurie. Ca semn de preţuire aveau în mâini ramuri înverzite şi flori.
Mulţimea credea că Domnul va fi ales ca Împărat pământesc. Dar El, Împăratul cel veşnic, venise pentru a pătimi de voie pentru oameni. Ca să-i facă pe ei moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor, unde este fericire veşnică, netrecătoare.