Împărtăşanie

Împărtăşanie înseamnă sfântul Trup şi sfântul Sânge a lui Hristos, care se află în Potir, sub forma pâinii şi a vinului.  Hristos în fiecare Sfântă Liturghie se jertfeşte (în mod tainic, nevăzut), pentru iertarea păcatelor noastre.
Prin gustare din Potir avem şi noi părtăşie cu Hristos, adică ne aflăm în strânsă comuniune cu El şi avem parte de Harul său cel sfinţitor.