Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului se sărbătoreşte la 21 noiembrie. Este Praznic împărătesc.

La vârsta de trei ani, Prunca Maria este adusă la biserica Templului din Ierusalim, de către părinţii ei. Aceştia făgăduise că dacă vor avea un copil îl vor închina lui Dumnezeu.

A fost întâmpinată la intrare de profetul Zaharia. Ea a urcat cu multă uşurinţă şi bucurie scările (multe) Templului. Zaharia, în chip minunat, a profeţit că fecioara era aleasă pentru o misiune sfântă, deosebită pentru creştinătate: a dus-o în Sfânta Sfintelor, unde intra doar arhiereul o singură dată pe an.

Aici ea petrece 12 ani, în multă rugăciune, post şi viaţă sfântă. Se îndeletnicea, alături de celelalte fecioare din Templu, mai ales cu lucrul de mână. Cel mai mult timp îl petrecea în Sfânta Sfintelor, în neîncetată rugăciune şi cugetare de Dumnezeu. Acolo, în fiecare zi, venea Arhanghelul Gavriil şi îi aducea hrană cerească.