Iubirea

Iubirea este cea mai preţioasă însuşire a omului. Prin iubirea sfântă, omul se aseamănă Creatorului său şi poate fi în comuniune permanentă cu El. Dumnezeu însuşi este iubire. Din iubire l-a creat pe om şi cu iubire îl înconjoară mereu.

Iubirea este şi cea mai mare poruncă a lui Dummnezeu. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să îi iubim şi pe semeni. Nu putem spune că avem dragoste către Tatăl Ceresc, dacă pe fraţii noştri nu îi iubim, ci chiar îi urâm şi le dorim răul.

Iubirea crestină trebuie dovedită prin fapte. Cel mai adevărat exempu de iubire ni l-a dat însuşi Hristos, care i-a iubit chiar şi pe vrăjmaşii săi. El i-a iertat din suflet chiar şi pe cei care l-au răstignit pe cruce şi pe toţi care i-au răsplătit cu răutate şi cu chinuri, tot binele ce le făcuse.

Iubirea este ca o flacără din flacăra divină. Ea se stinge uşor dacă nu este întreţinută. Ea se reînoieşte în sufletele oamenilor prin harul cel Sfânt trimis de însuşi Dumnezeu. Duhul Sfânt este izvorul vieţii, al iubirii sfinte şi al tuturor bunătăţilor.

Iubirea se simte în suflet. Ea este curată, statornică, jertfelnică şi nefăţarnică. Ea nu urmăreşte vreun interes, ci doar binele celor din jur. Iubirea creştină este la fel de puternică pentru orice om, chiar şi pentru duşmani.