Liturghia

Liturghia este slujba religioasă care reactualizează (în mod tainic şi nevăzut) viaţa lui Hristos în lume : Naşterea, împlinirea şi propovăduirea voii lui Dumnezeu în lume, Răstignirea şi Învierea Sa.
Momentul culminant este prefacerea pâinii şi a vinului, aflate pe masa Altarului, în trupul şi sângele lui Hristos.

Prima Liturghie a săvârşit-o chiar Iisus Hristos, în chip văzut, la Cina cea de Taină.
Tot Hristos, prin harul dat slujitorilor săi preoţi, este cel care săvârşaşte şi acum, în mod nevăzut, Liturghia.

La Sfânta Liturghie Hristos ne dă  prilejul să ne întâlnim cu El şi să rămânem cu El. Aceasta are loc mai ales în momentul când ne împărtăşim cu Sfintele Daruri,  adică cu Trupul şi Sângele lui Hristos (sub forma vinului şi a pâinii) din Potir.
Liturghia ste slujba prin care Hristos împarte darurile sale sfinţitoare tuturor celor care vor să le primească.
La Liturghie ne aflăm în comuniune cu Dumnezeu şi cu oamenii.
Apropiindu-se de Dumnezeu-Tatăl, oamenii se apropie unii de alţii prin dragoste sfântă, frăţească.
În fiecare zi de sărbătoare, (dimineaţa) în bisericile creştin-ortodoxe se oficiază Sfânta Liturghie.