Mântuire

Mântuire înseamnă dobândirea unui loc în Rai. Dumnezeu mântuieşte pe oameni doar dacă ei voiesc şi acceptă conlucrarea lor cu Dumnezeu. Aceasta se face prin acceptarea voinţei divine şi efortul personal de a o îndeplini.

Mântuire mai înseamnă curăţire de păcate, izbăvire de rele.