Morala crestina

Morala creştină este aplicarea în viaţa noastră a învăţăturilor şi îndemnurilor date de Mântuitorul Hristos.
Se referă la ceea ce trebuie să facă un creştin pentru a dobândi viaţa veşnică fericită. Adică să împlinească voia lui Dumnezeu pe pământ, aflându-se într-o permanentă comuniune cu El. Se mai referă la relaţiile pe care trebuie să le aibă cu semenii şi faţă de sine însuşi.
Morala creştină este lupta pentru dobândirea virtuţilor creştine.
Esenţa ei se poate vedea în viaţa plină de sfinţenie şi de iubire a Fiului lui Dumnezeu.