Omofor

1.  Omofor este un veşmânt  pe care arhiereii îl poartă pe umeri în timpul slujbelor bisericeşti.

2.  Omofor înseamnă şi un fel de eşarfă.