Păcatele împotriva Duhului Sfânt

Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt :

1. Necredinţa şi împotrivirea la adevărul dumnezeesc (până la moarte).

2. Lepădarea de Hristos şi de biserica Lui. (apostazia).

3. Încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu (care te face să săvârşeşti neîncetat păcate, considerând că Dumnezeu te va ierta).

4. Deznădejdea în bunătatea şi milostivirea lui Dumnezeu (cel mai cumplit păcat este sinuciderea)

5. Nepocăinţa (până la moarte) şi nesocotirea darurilor lui Dumnezeu.

6. Pizmuirea aproapelui (pentru harul dumnezeesc primit şi pentru faptele bune săvârşite).