Spovedania

Spovedania înseamnă mărturisirea păcatelor la un preot duhovnic, în scopul iertării lor.
Păcatele sunt iertate de către Dumnezeu, prin intermediul preotului.

Păcatele cele mai mari sunt:

-cele provenite din nerespectarea celor 10 porunci.
-cele 7 păcate de căpetenie,
-păcatele împotriva Duhului Sfânt
-păcatele numite “strigătoare la Cer“.

Este necesar ca înainte de spovedanie să citim un Îndreptar de spovedanie.

Putem să notăm pe o hărtie păcatele pentru a nu uita ceva important. Nu vom intra în amănunte neesenţiale. Vom evita să îi învinuim pe semenii noştri, ci să arătăm doar ce am greşit noi faţă de ei.
De asemenea vom spune duhovnicului şi ce gânduri şi sentimente ne domină, descoperind şi dispoziţiile inimii, precum şi înclinaţiile care se ascund în spatele faptelor.

De obicei spovedania se face în timpul perioadelor de post. Se poate face şi în orice altă zi, mai ales când vreun păcat ne apasă conştiinţa.

Măcar o dată în viaţă este bine să facem o spovedanie generală, având ca îndrumar o carte de spovedanie, sau rugând preotul să ne pună întrebări. Dar mai bine este întâi să ne analizăm bine viaţa, să vedem ce am greşit din copilărie şi până în prezent (şi să le notăm pe o hârtie). Să spunem întâi ce păcate ne apasă mai mult conştiinţa.
Spovedania trebuie să fie sinceră şi completă.

Dacă avem binecuvântare de la duhovnic, putem, după ce ne-am spovedit, să primim Sfânta Împărtăşanie.
Spovedania şi Împărtăşania fac parte din cele şapte Sfinte Taine.

Cetele Îngereşti

Cetele Îngereşti (Cetele Cereşti) sunt sfintele, fără de trup, Puteri cereşti.
După felul slujirii lor acestea sunt:

 1. Scaune
 2. Domnii
 3. Începătorii
 4. Stăpânii
 5. Puteri
 6. Heruvimi
 7. Serafimi
 8. Arhangheli
 9. Îngeri

Post

Postul înseamnă abţinerea totală sau parţială de la anumite alimente (carne, ouă, produse lactate), pe o anumită perioadă de timp.

Postul înseamnă în acelaşi timp şi abţinerea de la păcate şi chiar înlocuirea lor prin virtuţi creştine.

Perioadele de post (sau doar zilele de post) sunt în legătură cu anumite evenimente religioase importante.

Tainele Bisericii

Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Bisericii, prin care Dumnezeu trimite credincioşilor Harul său.

Săvârşitorul Sfintelor Taine este însuşi Hristos (în mod nevăzut), prin slujitorii săi: preoţi şi epscopi.
Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe sunt:

 • Botezul
  Mirungerea
  Spovedania
  Împărtăşania
  Preoţia (sau Hirotonia)
  Cununia
  Maslul

Perioade de post

Cele mai importante perioade de post sunt:

 • Postul Paştelui (numit şi Postul Mare)
  Ţine cam 40-50 de zile şi se termină în noaptea dintre Sâmbata Mare şi Paşte.
 • Postul Sfinţilor Apostoli
  Durează cam între 3 zile şi 3 săptâmâni. Se termină pe 28 iunie, înainte de sărbătoarea Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.
 • Postul Maicii Domnului (numit şi Postul Adormirii Maicii Domnului)
  Este în perioada 1-14 august.
 • Postul Crăciunului (numit şi Postul Naşterii Domnului)
  Ţine cam 40 de zile şi se termină în Ajunul Crăciunului.

Zile de post

Cele mai importante zile de post sunt:

 • Miercurea şi vinerea în orice săptămână, cu câteva excepţii
  (Iuda l-a vândut pe Hristos într-o miercuri)
  (Hristos a fost răstignit într-o vineri)
 • Ajunul Bobotezei (5 Ianuarie)
 • Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 August)
 • Înălţarea Sfintei Cruci (14 Septembrie)

Sfânta Maria Magdalena

Sfânta Maria Magdalena a fost o femeie prostituată, dar care şi-a schimbat viaţa, după întoarcerea ei la credinţa în Hristos. Prin căinţă şi asceză, prin dragostea sfântă către Dumnezeu, a devenit sfântă.

Ea face parte dintre femeile mironosiţe. Alături de Maica Domnului, ea a stat lângă cruce la Răstignire. Apoi ele au fost cele două Marii, primele cărora li s-a arătat Hristos la Înviere.

Numele de Magdalena provine de la localitatea Magdala, în care s-a născut.