Sfânta Maria Magdalena

Sfânta Maria Magdalena a fost o femeie prostituată, dar care şi-a schimbat viaţa, după întoarcerea ei la credinţa în Hristos. Prin căinţă şi asceză, prin dragostea sfântă către Dumnezeu, a devenit sfântă.

Ea face parte dintre femeile mironosiţe. Alături de Maica Domnului, ea a stat lângă cruce la Răstignire. Apoi ele au fost cele două Marii, primele cărora li s-a arătat Hristos la Înviere.

Numele de Magdalena provine de la localitatea Magdala, în care s-a născut.

Sfânta Treime

Sfânta Treime este formată din Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Sfântul Duh.

Sfântul Spiridon a explicat printr-o minune unitatea şi în acelaşi timp diversitatea  Sfintei Treimi.

Sfânta Treime se sărbătoreşte în următoarea zi după Rusalii.
Este şi sărbătoare legală, nelucrătoare.

Sfântul Duh

Sfântul Duh este o parte din Sfânta Treime. Este a treia persoană a Sfintei Treimi. Toate tainele din biserica ortodoxă se fac prin puterea sfinţitoare (deşi nevăzută de oameni) a Duhului Sfânt.

Sfântul Duh lucrează în lume încă de la Crearea Lumii, fiind de o fiinţă cu Tatăl-Creatorul.
Sfântul Duh s-a coborât din Cer asupra Apostolilor în ziua Cincizecimii.
A venit atunci chiar într-un mod văzut. A venit din Cer, cu un vuiet lin, în forma unor limbi de foc peste Sfinţii Apostoli şi Maica Domnului, în timp ce se rugau împreună lui Dumnezeu.
Sfinţii Apostoli, l-au transmis mai departe Episcopilor şi preoţilor. Prin rugăciunile şi binecuvântările preoţilor, Sfântul Duh este transmis (în mod nevăzut) oricărui om, care vrea să îl primească cu inimă deschisă şi credinţă.

Sfăntul Duh este dătătorul vieţii şi al tuturor bunătăţilor celor adevărate. Acesta este cel mai mare dar dat de Dumnezeu oamenilor, din iubirea Sa . Prin conlucrarea omului cu Duhul Sfănt, omul se sfinţeşte şi i se reînoieşte puterea de a lupta împotriva patimilor şi a răului care îl înconjoară. El simte iubirea lui Dumnezeu în viaţa sa şi are putere să-i iubească şi el pe semenii săi. Îi va putea iubi cu o dragoste sfăntă, va avea puterea să-i ierte şi să-i ajute. Numai astfel omul tinde să devină asemenea cu Creatorul său şi va putea ajunge lângă El, în Împărăţia Sa cea veşnic fericită.

Sfântul Duh este reprezentat în icoane sub forma unui porumbel alb, simbol al purităţii.

Iisus Hristos

Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu şi fiul Fecioarei Maria.

Prin naşterea Sa, el vine să refacă legătura iubirii dintre om şi Dumnezeu, legătură ruptă prin păcate. El a răscumpărat, prin jertfa Sa, păcatul strămoşesc (făcut de Adam). Prin moartea şi Învierea Lui oamenii sunt scoşi din robia păcatelor, iar cei morţi, din robia iadului. Oricine îi va urma Lui, oricine se va Împărtăşi cu El, va putea să dobândească viaţa veşnică şi fericită.

Iisus Hristos s-a născut om din Fecioara Maria, dar a fost conceput fără tată pământesc. Prin puterea Duhului Sfânt trimis de Dumnezeu (care pe toate le-a creat la început numai prin cuvânt), a fost zămislit în pântecele Fecioarei Maria, pruncul Iisus. El s-a născut ca om (ca fiul Fecioarei), dar şi ca Dumnezeu în acelaşi timp, căci este fiul lui Dumnezeu. El este născut “din tată(ceresc) fără mamă şi din mamă fără de tată”.

Iisus Hristos s-a născut din cea mai curată fecioară, plăcută lui Dumnezeu prin viaţa ei sfântă. Nu se putea naşte altfel, fiind El izvorul sfinţeniei şi al bunătăţii.