Sfânta Treime

Sfânta Treime este formată din Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Sfântul Duh.

Sfântul Spiridon a explicat printr-o minune unitatea şi în acelaşi timp diversitatea  Sfintei Treimi.

Sfânta Treime se sărbătoreşte în următoarea zi după Rusalii.
Este şi sărbătoare legală, nelucrătoare.

Sfântul Duh

Sfântul Duh este o parte din Sfânta Treime. Este a treia persoană a Sfintei Treimi. Toate tainele din biserica ortodoxă se fac prin puterea sfinţitoare (deşi nevăzută de oameni) a Duhului Sfânt.

Sfântul Duh lucrează în lume încă de la Crearea Lumii, fiind de o fiinţă cu Tatăl-Creatorul.
Sfântul Duh s-a coborât din Cer asupra Apostolilor în ziua Cincizecimii.
A venit atunci chiar într-un mod văzut. A venit din Cer, cu un vuiet lin, în forma unor limbi de foc peste Sfinţii Apostoli şi Maica Domnului, în timp ce se rugau împreună lui Dumnezeu.
Sfinţii Apostoli, l-au transmis mai departe Episcopilor şi preoţilor. Prin rugăciunile şi binecuvântările preoţilor, Sfântul Duh este transmis (în mod nevăzut) oricărui om, care vrea să îl primească cu inimă deschisă şi credinţă.

Sfăntul Duh este dătătorul vieţii şi al tuturor bunătăţilor celor adevărate. Acesta este cel mai mare dar dat de Dumnezeu oamenilor, din iubirea Sa . Prin conlucrarea omului cu Duhul Sfănt, omul se sfinţeşte şi i se reînoieşte puterea de a lupta împotriva patimilor şi a răului care îl înconjoară. El simte iubirea lui Dumnezeu în viaţa sa şi are putere să-i iubească şi el pe semenii săi. Îi va putea iubi cu o dragoste sfăntă, va avea puterea să-i ierte şi să-i ajute. Numai astfel omul tinde să devină asemenea cu Creatorul său şi va putea ajunge lângă El, în Împărăţia Sa cea veşnic fericită.

Sfântul Duh este reprezentat în icoane sub forma unui porumbel alb, simbol al purităţii.

Iisus Hristos

Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu şi fiul Fecioarei Maria.

Prin naşterea Sa, el vine să refacă legătura iubirii dintre om şi Dumnezeu, legătură ruptă prin păcate. El a răscumpărat, prin jertfa Sa, păcatul strămoşesc (făcut de Adam). Prin moartea şi Învierea Lui oamenii sunt scoşi din robia păcatelor, iar cei morţi, din robia iadului. Oricine îi va urma Lui, oricine se va Împărtăşi cu El, va putea să dobândească viaţa veşnică şi fericită.

Iisus Hristos s-a născut om din Fecioara Maria, dar a fost conceput fără tată pământesc. Prin puterea Duhului Sfânt trimis de Dumnezeu (care pe toate le-a creat la început numai prin cuvânt), a fost zămislit în pântecele Fecioarei Maria, pruncul Iisus. El s-a născut ca om (ca fiul Fecioarei), dar şi ca Dumnezeu în acelaşi timp, căci este fiul lui Dumnezeu. El este născut “din tată(ceresc) fără mamă şi din mamă fără de tată”.

Iisus Hristos s-a născut din cea mai curată fecioară, plăcută lui Dumnezeu prin viaţa ei sfântă. Nu se putea naşte altfel, fiind El izvorul sfinţeniei şi al bunătăţii.

Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul

Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul se sărbătoreşte în fiecare an la data de 20 iunie.

Sfântul Ilie a trăit cu aproape 800 de ani înainte de Iisus Hristos.

Era fiul unui preot al Legii vechi, care locuia în cetatea Tesve, în Israel (de aceea se numeşte şi “Tesviteanul”).

A fost un profet evreu care a luptat împotriva idolatriei (cultului zeului Baal), impuse de regele Ahab. Îndruma oamenii spre cinstirea lui Dumnezeu. A dus o viaţă ascetică, de post aspru şi rugăciune neîncetată. A luptat cu multă râvnă împotriva păcatelor şi mai ales împotriva necredinţei poporului în Dumnezeu.

Minuni

  • La rugăciunea Sfântului Ilie s-a “încuiat” cerul şi nu a plouat 3 ani şi 6 luni, ca pedeapsă pentru poporul necredincios, care se închina la idoli. Apoi, tot la rugăciunea lui, s-a “descuiat” cerul, şi a plouat, după ani grei de secetă.

    Pentru viaţa lui sfântă, i-au fost împlinite toate rugăciunile. Deşi Dumnezeu, din mila sa pentru oameni, ar fi vrut să oprească mai repede seceta, totuşi nu a făcut-o decât în momentul când Sfântul a voit aceasta.

  • În timpul secetei,  corbi trimişi de Dumnezeu,  îi aduceau în fiecare zi hrană, în pustiul în care se afla.
  • Sfântul a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului. A înmulţit, prin rugăciune, pâinea şi uleiul din casa ei.
  • La rugăciunea lui s-a coborât foc din cer pe muntele Carmel şi a ars jertfa pregătită acolo, arătând şi prin această minune că Dumnezeul lui Ilie este cel adevărat, şi nu zeul Baal.
  • Sfântul Ilie a fost văzut şi la Schimbarea la faţă a lui Hristos.

Sfântul Ilie nu a murit, ci a fost ridicat la Cer într-un car de foc. El va veni iarăşi pe Pământ, la sfârşitul veacurilor, ca Înaintemergător la cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos.