Pilda celor zece fecioare

Dintre aceste fecioare, cinci sunt înţelepte, iar cinci sunt nebune.

Fecioarele înţelepte au candelele aprinse cu untelemnul faptelor bune. Ele sunt pregătite pentru a doua venire a lui Hristos.

Fecioarele înţelepte reprezintă Biserica cea curată a lui Hristos.