Pocăinta

Pocăinţa înseamnă căinţa pentru păcatele făcute şi hotărârea de a nu le mai repeta.

Pocăinţa arată înţelepciune şi curăţie sufletească.