Sarpele de arama

Dumnezeu, cu îndurarea Sa, pentru a salva oamenii,  l-a îndemnat pe Moise să facă un şarpe de aramă.
I-a poruncit să îl pună pe un stâlp, iar cine avea să-l privească era vindecat de muşcăturile şerpilor veninoşi (care apăruseră în număr mare, ca o pedeapsă pentru păcate).