Scara Raiului

Scara Raiului este scara urcuşului duhovnicesc, prin care omul, luptând împotriva patimilor, dobândeşte virtuţile creştine.
Cartea Scara Raiului este scrisă de Sfântul Ioan Sinaitul (Scărarul).