Sfântul Spiridon

Sfântul Ierarh  Spiridon ajută pe oricine i se roagă cu credinţă. Vindecă bolile, mijlocind la Dumnezeu iertarea păcatelor celor bolnavi. Încă din timpul vieţii a făcut multe minuni. A prefăcut un şarpe în aur, ajutând pe săracul care i-a  cerut milă, a vorbit cu femeia care murise, a vindecat multe boli grave. La Sinodul I Ecumenic, a arătat cum cărămida este compusă în acelaşi timp din foc, din apă şi din lut, explicând printr-o minune, unitatea şi în acelaşi timp diversitatea Sfintei Treimi. O altă minune deosebită este cea cu caii. Moaştele sale se află în Insula Corfu din Grecia şi sunt făcătoare de minuni. De multe ori chiar dispar din raclă, pentru a merge în ajutorul celor care îl cheamă cu dinadinsul, şi se întorc calde, iar încălţămintea este tocită şi plină de pământ şi iarbă. O mică parte din sfintele sale moaşte se află şi în Bucureşti, la Catedrala care îi poartă numele.