Tainele Bisericii

Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Bisericii, prin care Dumnezeu trimite credincioşilor Harul său.

Săvârşitorul Sfintelor Taine este însuşi Hristos (în mod nevăzut), prin slujitorii săi: preoţi şi epscopi.
Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe sunt:

 • Botezul
  Mirungerea
  Spovedania
  Împărtăşania
  Preoţia (sau Hirotonia)
  Cununia
  Maslul