Sfinţi Întocmai cu Apostolii

Sfinţii Întocmai ca Apostolii sunt sfinţii care prin lucrarea lor deosebită pentru biserica lui Hristos şi pentru marea lor contribuţie la răspândirea credinţei creştine în lume, s-au asemănat Apostolilor.

Un exemplu de astfel de sfinţi sunt Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.