Sfintii Patruzeci de Mucenici

Cei 40 de Mucenici au fost ostaşi romani, care au trăit în vremea împăratului păgân Liciniu. Pentru că au mărturisit credinţa lor în Hristos, au fost supuşi la chinuri.
Au fost aruncaţi, pe timp de iarnă şi ger, în lacul Sevasta unde au fost obligaţi să stea toată noaptea.
Dimineaţa, trupurile neînsufleţite au fost arse şi aruncate într-un râu. Au fost  găsite de creştini, strălucind de o lumină dumnezeească.
Sfinţii 40 de mucenici sunt:
Alexandru, Aghie, Aetie, Acachie, Aglaie, Atanasie, Chiril, Claudie, Candid, Chirion, Domnos, Dometian, Eutihie, Evnichie, Ecdit, Flavie, Filoctimon, Gorgonie, Gaie, Hudion, Isihie, Iraclie, Ilian, Ioan, Ilie, Lisimah, Leontie, Meliton, Nicolae, Prisc, Sacherdon, Sisinie, Severian, Smaragd, Teodul, Teofil, Valent, Valerie, Vivian şi Xantie.