Sinod ecumenic

Sinod ecumenic înseamnă adunare de ierarhi ai Bisericii creştine, întruniţi pentru a se sfătui şi a lua decizii importante pentru biserică. De-a lungul vremurilor au avut loc şapte sinoade ecumenice ortodoxe.