Talita Kumi

Talita Kumi se traduce “Copilă scoală-te” (tradus din limba aramaică).
Se referă la scularea în sens de înviere din morţi. Este vorba de fiica lui Iair, care a înviat, la porunca lui Hristos.