Zile de post

Cele mai importante zile de post sunt:

  • Miercurea şi vinerea în orice săptămână, cu câteva excepţii
    (Iuda l-a vândut pe Hristos într-o miercuri)
    (Hristos a fost răstignit într-o vineri)
  • Ajunul Bobotezei (5 Ianuarie)
  • Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 August)
  • Înălţarea Sfintei Cruci (14 Septembrie)